stepup

stepup er et hjælpemiddel til ældre med det formål at gøre dem i stand til selv at tage kompressionsstrømper på og dermed undgå at en hjemmehjælper skal assistere. Selvom der findes en lang række produkter til af- og påtagning af kompressionsstrømper, har en tilfredstillende løsning lade vente på sig.

Problematikken omkring påtagning af kompressions- og støttestrømper er velkendt og da medicinering ved brug af disse strømper af naturlige årsager er hyppigst blandt ældre borgere, lå det naturligt at udvælge en fokusgruppe blandt ældre. Målgruppen for projektet er de ældre som stadig er selvhjulpne i alle aspekter af deres liv, pånær ét; kompressionsstrømper. Fra en omfattende research blev det anslået at der i Danmark er ca. 3000 borgere i denne gruppe, ældre som er friske nok til at tage vare på sig selv i alle henseender, men som dog må have hjælp til at tage strømper på hver morgen. Antallet af ældre som potentielt kunne have stor gavn af et velfungerende hjælpemiddel må derfor anses for at være meget højere, da hjemmehjælp er normalt blandt ældre til f.eks. rengøring. Strømpernes høje kompression er roden til både det gode ved strømpen – de medicinerende egenskaber ift. eks. blodpropper og ødemer, men også til det onde – besværligheden at tage dem på. Dette sammenlagt med de ældres ofte svagere fysik og mobilitet, besværliggør processen endnu mere.

Efter en lang designproces med modelworkshops og et tæt samarbejde med ældre i fokusgruppen, hjemmehjælpere og en fysioterapeut, blev løsningen stepup afslutningen på projektet. Projektet er siden blevet basis for at vi fire i teamet bag besluttede at stifte selskab sammen, med det mål at bringe produktet tættere på lancering. Af samme årsag kan der ikke vises konkret materiale omkring produktet.